Moje CV


fotka 8.2020

 Nazywam się Ryszard Kaczmarek. Mam 71 lat, urodziłem się i mieszkam
w Poznaniu. W chwili obecnej na Osiedlu Stefana Batorego. Wykształcenie średnie (technik telekomutacji) - Technikum Łączności w Poznaniu, potem ukończyłem Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i otrzymałem tytuł zawodowy inżyniera elektryka w specjalności automatyka. Karierę zawodową rozpocząłem po ukończeniu szkoły średniej. Jej przebieg wygląda następująco :


  Czerwiec 2017 - emerytura !!!!

  1991 - do czerwca 2017 roku działalność w formie jednoosobowej firmy usługowo handlowej. Produkcja i montaż tzw. dyskryminatorów rozmów dla centralek abonenckich, montaż i sprzedaż konfekcjonerek do kaset , serwis linii kopiujących "TELEX". Projektowanie płytek obwodów drukowanych, produkcja płyt wejściowych dla ogranicznika udźwigu żurawi. Współpraca z biurami projektowymi w zakresie wdrażania nowych technologii elektronicznej dokumentacji. Wdrożenie kilkudziesięciu stanowisk własnej "nakładki telekomunikacyjnej" dla Auto CAD'a LT. Serwis i naprawa urządzeń elektroniki profesjonalnej firm: EUROLITE, FUTURELIGHT, OMNITRONIC oraz ANTARI. Projektowanie, montaż interfejsów CAT dla emisji cyfrowych współpracujących z transceiverami firm: ICOM, KENWOOD i YAESU. Polonizacja kolejnych wersji programu MixW (od wersji 2.12 programu), kalibracja i składanie w ciągły obszar skanowanych map

  1989 - 1991 Współwłaściciel firmy "VAM" (Video Audio Means). Handel i produkcja fonograficzna, opracowanie dwóch modeli konfekcjonerek do kaset audio i ich produkcja oraz serwis.

  1984 - 1989 Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MERIMPEX" - kierownik zmianowy a następnie zastępca dyrektora ds. technicznych. Serwis linii produkcyjnych do kopiowania i konfekcjonowania kaset audio. Projekt i wdrożenie linii technologicznej do etykietowania kaset audio.

  1982 - 1984 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu - specjalista automatyk. Montaż
i serwis elektronicznej aparatury kontrolno pomiarowej w ramach sieci posterunków meteorologicznych. Projektowanie i budowa sieci radiotelefonicznej Oddziału.

  1978 - 1982 Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu - praca w Izbie Telekomutacji Okręgowego Laboratorium Poczty i Telekomunikacji. Konstruowanie i testowanie urządzeń pomiarowych. Serwis i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego w ramach Okręgowych Warsztatów Poczty i Telekomunikacji.

  1972 - 1978 Instytut automatyki Politechniki Poznańskiej - praca w charakterze konstruktora, tworzenie urządzeń elektronicznych na potrzeby dydaktyki i badawcze Instytutu.

Efektem wieloletniego doświadczenia zawodowego są bogate umiejętności takie jak:

  • dobra organizacja pracy własnej - pełna samodyscyplina przy realizacji zadania

  • bogate doświadczenie i sprawność w kontaktach z pracownikami i klientami

  • duża, poparta wieloletnim doświadczeniem umiejętność analizowania praktycznych
    zależności częścią sterującą i wykonawczą urządzeń elektronicznych

  • znajomość oprogramowania komputerowego w zakresie CAD i aplikacji biurowych

Powrót do menu
Copyright © 2006-2023 Ryszard Kaczmarek