Praca w zawodach z programem MixW wg. Stanisława SP3AOT
Silent Key 2009.04.16


Czynności przygotowawcze:


Ściągnąć z internetu ze strony www.mixw.net./contests/ pliki bibliotek zawodów i rozpakować je do podkatalogu "Plugins" a "Domeny" do katalogu głównego programu MixW. Pliki te dostosują logi
(w formacie "Cabrillo") do wymogów odpowiednich zawodów i umożliwią obliczenie statystyk oraz ułatwią - podpowiedzą właściwą domenę nadaną w grupie kontrolnej przez korespondenta.

Ustawienia ogólne:

W menu ""Opcje"" zaznaczyć:

 • pojedyńcze kliknięcie

 • czyść QSO przy nowym znaku

 • sygnalizuj gdy było poprzednie QSO

W menu ""Widok"" zaznaczyć:

 • pasek sterowania

 • pasek CAT

 • wskaźnik strojenia

 • pasek statusu

 • podkreśl wysyłany tekst

 • UTC

 • Migający TX

 • Użyj domyślnego RST


Ustawienia dla zawodów :


 • menu "Widok" kliknąć: - tryb zawodów i wtedy pokaże się "lista zawodów"

 • w tej liście - w rubryce "imię" wpisać nazwę zawodów

 • wpisać daty rozpoczęcia i zakończenia zawodów (uważać na różne znaki rozdzielające liczby daty oraz czasu).

 • Zaznaczyć: zależnie od regulaminu zawodów: "Autopow" jeśli nadaną grupą kontrolną ma być kolejny numer łączności. "WysłNR" jeśli w grupie kontrolnej ma być nadany stały NR /wiek, numer strefy, moc TX, itp.

 • w "Automatycznie wstaw" jakie dane z odebranej grupy kontrolnej mają być automatycznie wpisane do logu (określa to regulamin zawodów).

 • "Sugeruj" jakie dane z odebranej grupy kontrolnej program ma wpisać w zależności od położenia geograficznego korespondenta.

 • Kliknąć- statystyki. Ukaże się lista z nazwami zawodów, zaznaczyć odpowiednie i kliknąć - wybierz.

 • Kliknąć - domeny. Ukaże się okno dialogowe a w nim do wyboru listy "domen", skrótów nazw województw, prowincji, krajów występujących w zawodach - zaznaczyć odpowiednią pozycję.

 • Zaznaczyć - sprawdzanie powtórek według potrzeb wynikających z kategorii udziału w zawodach tzn. "single band" "all band" i rodzaju modulacji. Ogólne sprawdzanie i tak będzie się odbywało.

 • Zamykamy okno i powraca "lista zawodów". Zaznaczyć wpisane zawody, kliknąć "wybierz"
  i zamknąć okno - ukaże się log zawodów.

 • w menu "Widok" kliknąć "pasek logu" i wybrać ustawienia na zawody. Zaznaczenie "Trybu ręcznego wprowadzania" decyduje o automatycznym lub ręcznym wpisaniu grupy kontrolnej do logu .Przy automatycznym wpisywaniu grupy kontrolnej należy kontrolować zgodność odebranej grupy kontrolnej w oknie odbiorczym i w logu. W przypadku błędu kliknąć myszką na znak zapisany
  w oknie odbiorczym i to przeniesie automatycznie ten znak do logu w miejsce mylnie zapisanego. Wpisane dane w wierszu wprowadzania logu, należy przenieść do logu czyli wiersz wyżej naciskając Alt + S lub klikając znak "ekranu" na pasku sterowania logiem. Można również uaktualnić czas klikając na niego dwa razy. Dane z logu zawodów są równocześnie wpisywane do głównego logu pod kolejnymi numerami..

 • Wracamy do dnia codziennego...

 • W menu "Widok" wybierz tryb zawodów, na liście zawodów, która się pokaże, zaznaczyć "no contest", kliknąć - wybierz i zamknąć. Będziemy w normalnym trybie.

Poniżej prezentuję widoki ekranu odnoszące się do powyższego "przepisu". Do prezentacji została użyta spolszczona wersja 2.16A programu MixW dostępna na mojej witrynie.


Powrót do menu
Copyright © 2006-2023 Ryszard Kaczmarek