Instalacja manipulatora - joystika dla pracy CW
w programie MixW na przykładzie Windows XP.


W związku z zapytaniami kolegów na temat instalacji "joystika" na porcie gier karty dźwiękowej komputera dla pracy CW (klucz automatyczny - programowy z MixW) przygotowałem krótką "instrukcję instalacji".
Aby zacząć korzystać z manipulatora do sterowania "programowym kluczem MixW" przygotowujemy według opisu ze strony MixW wtyczkę DB-15 z wlutowanymi opornikami:manipulator na porcie gier

Następnie w panelu sterowania systemu Windows znajdujemy "kontrolery gier".


instalacja joystikaPo otwarciu tego katalogu pojawi się okienko umożliwiające wybranie określonego rodzaju "urządzenia sterującego - joystika.instalacja joystika


Jako kontroler (joystik) wybieramy z listy "dwuprzyciskową konsolę do gier".
instalacja joystikaNastępnie w zakładce "Właściwości" sprawdzamy działanie manipulatora. Poprawną pracę sygnalizują dwa "podświetlające się " wskaźniki. Jeśli działa jak trzeba to zamykamy okna dialogowe i przechodzimy do konfiguracji programu MixW. Konfiguracji dokonujemy wybierając tryb pracy "CW" i w ustawieniach konfigurujemy ostatecznie pracę naszego manipulatora.joystik w MixW


joystik w MixW

Powrót do menu
Copyright © 2006-2023 Ryszard Kaczmarek