Procedura kalibracji karty dźwiękowej w MixW z wykorzystaniem programu: "CheckSR".


W ostatnich wersjach MixW autorzy dodali program "CheckSR", który pozwala w prosty sposób na kalibrację urządzenia dźwiękowego wykorzystywanego przez program MixW. (Dla zainteresowanych innymi metodami kalibracji karty dźwiękowej udostępniam artykuł na temat tej procedury z MMSSTV. Do kalibracji program używa jako wzorca zegara systemowego komputera. Czynność ta należy wykonać jednorazowo po zainstalowaniu programu, względnie instalacji w komputerze nowej karty dźwiękowej. Aby zacząć należy uruchomić program "CheckSR", który po instalacji MixW jest w jego głównym katalogu. Pojawi się nam poniższe okienko:

Za pomocą rozwijanej listy wybrać należy urządzenie dźwiękowe (kartę dźwiękową), którą będziemy używać
z naszym programem. Następnie tak jak pokazano na poniższym rysunku ustalamy częstotliwość próbkowania karty dźwiękowej.

Teraz uruchamiamy program przyciskiem Start i pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość Hi. Należy poczekać aż wskazania układu mierzącego korekcję się ustabilizują. Może to potrwać godzinę lub więcej. Ja zatrzymuję pomiar jeśli zmiany są na drugim miejscu po przecinku i są bardzo małe. Wtedy wciskamy przycisk Stop i mamy efekt pokazany na dwóch poniższych obrazkach.Po zatrzymaniu procesu testowania karty dźwiękowej mamy w polach oznaczonych jako:
"Difference, ppm" dwie wartości, które przypisujemy jako poprawki korekcyjne dla odbioru i nadawania (odpowiednio:(Input i Output). Pamiętać należy, że do okienka ustalającego parametry karty dźwiękowej przenosimy wartość poprawki wraz z jej znakiem !!!!. Dokonujemy tego wpisując wartości do odpowiednich pól okna dialogowego programu MixW. Pokazuje to poniższy rysunek. Po wpisaniu zamykamy okno dialogowe
i program MixW, który zapisuje poprawki w swoim pliku konfiguracyjnym
  Dla zainteresowanych udostępniam opis kalibracji z użyciem programu "MMSSTV".


Powrót do menu
Copyright © 2006-2023 Ryszard Kaczmarek